Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
07

lip

Publikacja śródokresowego sprawozdania zarządu spółki zależnej Cineworld Group plc. Za okres 26 tygodni od 2 stycznia 2015 do 2 lipca 2015

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) niniejszym przekazuje śródokresową informację zarządu swojej spółki zależnej Cineworld Group Plc. za okres 26 tygodni od 2 stycznia 2015 do 2 lipca 2015. Udział Spółki w spółce Cineworld stanowi istotną część jej działalności. Niektóre działania oraz wyniki Cineworld mogą (bezpośrednio lub pośrednio) wpływać na wyniki Spółki. Od dnia 18 listopada 2014 r. Spółka będzie publikować raporty bieżące po tym jak Cineworld opublikuje raporty finansowe oraz inne istotne ogłoszenia i informacje. Spółka obecnie posiada 76 626 344 akcji tj 29.0% akcji Cineworld.

Śródokresowa informacja zarządu Cineworld Group Plc znajduje się w załączniku.