Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
17

lip

Uzupełnienie do zawiadomienia od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym przekazuje uzupełnienie do zawiadomienia otrzymane w dniu 17 lipca 2015 od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA.