Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
21

lip

Raport bieżący nr 40/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. w dniu 21 lipca 2015 r.

Rada DyrektorówGlobal City HoldingsN.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. („WZA”), które odbyło się 21 lipca 2015 r. w Rotterdamie:

Akcjonariusz

Liczba posiadanych akcji

Liczba posiadanych głosów

% udział w liczbie głosów na WZA

% udział w ogólnej liczbie głosów

I.T. International Theatres

27 589 996

27 589 996

97,8%

53,9%