Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
22

lip

Raport bieżący nr 42/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku. Informacja o ziszczeniu się warunku zamieszczonego w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 21 lipca 2015 roku Spółka opublikowała komunikat („Komunikat”), że ziścił się jeden z warunków określonych w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 9 czerwca 2015 r. („Wezwanie”), tj. w dniu 21 lipca 2015 r. walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji w Wezwaniu po cenie określonej w Wezwaniu.

Na dzień niniejszego raportu bieżącego warunek określony w punkcie 6 Wezwania pozostaje niespełniony.

Pełna treść Komunikatu stanowi Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.