Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
23

lip

Informacja o ziszczeniu się wszystkich warunków zamieszczonych w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 lipca 2015 roku Spółka opublikowała komunikat („Komunikat”), że ziścił się ostatni warunek określony w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 9 czerwca 2015 r. („Wezwanie”) dotyczący minimalnej liczby akcji objętej zapisami w Wezwaniu, po której osiągnięciu Spółka jest zobowiązana nabyć akcje w Wezwaniu.

W rezultacie wszystkie warunki określone w Wezwaniu ziściły się.

Pełna treść Komunikatu stanowi Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.