Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
29

lip

Raport bieżący nr 45/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku. Zawiadomienia otrzymane od członków Rady Dyrektorów Spółki

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od wszystkich członków Rady Dyrektorów Spółki, zawiadomienia z dnia 28 lipca 2015 roku, informujące o zawarciu przez Spółkę, jako podmiot blisko z nimi związany, w dniu 27 lipca 2015 rokutransakcji nabycia 20.639.017akcji zwykłych na okaziciela Spółki, za cenę 47,70 zł za jedną akcję. Transakcje te zostały zawarte na rynku regulowanym GPW w związku z rozliczeniemw dniu 28 lipca 2015 rokuwezwania ogłoszonego przez Spółkę w dniu 9 czerwca 2015 roku.