Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
30

lip

Raport bieżący nr 47/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku. Zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym przekazuje zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki otrzymane w dniu 29 i 30 lipca 2015 r. od:

1. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA.
2. Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
3. NationaleNederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Oryginały zawiadomień w języku polskim oraz tłumaczenia na język angielski znajdują się w załączniku.