Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
13

sie

Publikacja śródokresowych wyników spółki zależnej Cineworld Group plc. za okres 26 tygodni zakończonych 2 lipca 2015

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) niniejszym przekazuje śródokresowe wyniki swojej spółki zależnej Cineworld Group Plc. za okres 26 tygodni zakończonych 2 lipca 2015. Udział Spółki w spółce Cineworld stanowi istotną część jej działalności. Niektóre działania oraz wyniki Cineworld mogą (bezpośrednio lub pośrednio) wpływać na wyniki Spółki. Od dnia 18 listopada 2014 r. Spółka publikuje raporty bieżące po tym jak Cineworld publikuje raporty finansowe oraz inne istotne ogłoszenia i informacje. Spółka obecnie posiada 76 626 344 akcji tj. 29.0% akcji Cineworld.

Śródokresowe wyniki Cineworld Group Plc znajdują się w załączniku.