Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
04

wrz

Raport bieżący nr 50/2015 z dnia 4 września 2015 roku. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2015 r.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, który zawierał informację o przewidywanych datach publikacji raportów okresowych oraz sprawozdań zarządu Spółki w 2015 r., oraz do raportu bieżącego Spółki nr 49/2015 z dnia 29 sierpnia 2015 roku, który zawierał informację o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2015 r., niniejszym informuje, że publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r. planowana na dzień 30 września 2015 r. zostaje zmieniona i określona na dzień 4 września 2015 r.

Pozostałe informacje przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. pozostają bez zmian.