Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
14

wrz

Raport bieżący nr 51/2015 z dnia 14 września 2015. Nowa uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Global City Holdings N.V.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2015 z dnia 30 maja 2015 Rada Dyrektorów spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 14 września 2015 r. Spółka otrzymała nową uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku akcji Spółki, podjętą na wniosek Spółki.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pobierz