Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
14

wrz

Nowa uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Global City Holdings N.V.

 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2015 z dnia 30 maja 2015 Rada Dyrektorów spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 14 września 2015 r. Spółka otrzymała nową uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku akcji Spółki, podjętą na wniosek Spółki.

 Uchwała stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pobierz