Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
14

wrz

Informacja o ofercie nabycia akcji własnych przez Global City Holdings N.V.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 14 września 2015 r. Spółka ogłasza dobrowolny skup akcji własnych, zgodnie z którym akcjonariusze Spółki, którzy nie odpowiedzieli na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki ogłoszone przez Spółkę w dniu 9 czerwca 2015 r. („Wezwanie”) będą mogli sprzedać swoje akcje na rzecz Spółki po cenie identycznej do ceny wskazanej w Wezwaniu.

Spółka będzie nabywać akcje od pozostałych akcjonariuszy Spółki w terminie 15-23 września 2015 r.

Pełna treść informacji o ofercie nabycia akcji własnych przez Spółkę stanowi Załącznik do niniejszego Raportu.