Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
15

wrz

Raport bieżący nr 53/2015 z 15 września 2015 roku. Aktualizacja raportu nr 51/2015 z 14 września 2015 – dodanie angielskiej wersji nowej uchwały Zarządu GPW w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Global City Holdings N.V.

Rada Dyrektorów spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") niniejszym aktualizuje raport bieżący nr 51/2015 z dnia 14 września 2015 i prezentuje angielską wersję nowej uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Global City Holdings N.V.

Angielska wersja nowej uchwały GPW znajduje się w załączniku.