Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
18

wrz

Raport bieżący nr 55/2015 z dnia 18 września 2015 roku. Informacja o wygaśnięciu umowy z animatorem emitenta

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 września 2015 roku, wygasła umowa o świadczenie usług animatora emitenta zawarta z Pekao Investment Banking w dniu 21 listopada 2006 roku.