Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
24

wrz

Raport bieżący nr 57/2015 z dnia 24 września 2015 roku. Zawiadomienia otrzymane od członków Rady Dyrektorów Spółki

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od wszystkich członków Rady Dyrektorów Spółki, zawiadomienia z dnia 24 września 2015 roku, informujące o zawarciu przez Spółkę, jako podmiot blisko z nimi związany, w dniach 17 września 2015 r. – 21 września 2015 r. transakcji nabycia 35.281 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, za cenę 47,70 zł za jedną akcję (cena rozliczeniowa: 41,73 zł za jedną akcję). Transakcje te zostały zawarte na rynku regulowanym GPW w związku z rozliczeniem skupu akcji własnych ogłoszonego przez Spółkę w dniu 14 września 2015 r.