Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
29

wrz

Raport bieżący nr 60/2015 z dnia 15 września 2015 roku Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Global City Holdings N.V.z dniem 28 września 2015 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2015 z dnia 14 września 2015 oraz raportu bieżącego nr 54/2015 z dnia 15 września 2015, Rada Dyrektorów spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 28 września 2015 r. Spółka otrzymała komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku akcji Spółki z dniem 28 września 2015 r.

Komunikat stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pobierz