Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
20

lis

Przymusowy wykup akcji (ang. squeeze-out)

Israel Theatre Limited („Israel Threatres”), I.T. International Theatres Limited („ITIT”), ITIT Holding B.V. („ITIT Holding”) i Global City Holdings N.V. („GCH” lub „Spółka”) niniejszym zawiadamiają, że GCH, wraz z Israel Theatres, ITIT i ITIT Holding, w dniu 20 listopada 2015 r. rozpoczęły procedurę przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) zgodnie z prawem holenderskim, w ramach której GCH zamierza nabyć wszystkie pozostające w obrocie akcje GCH, t. j. około 0,13% akcji GCH będących w posiadaniu innych akcjonariuszy. W związku z przymusowym wykupem ITIT, Israel Theatres, ITIT Holding i GCH niniejszym publikują publiczne wezwanie.

Treść wezwania znajduje się w załączonym dokumencie. 

Pobierz