Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
16

paź

Nowe kino Cinema City w Płocku w Polsce - zawarcie umowy najmu

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Polska Sp z o.o., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, zawarła umowę najmu ze spółką Manhattan Development Sp. z o.o., utworzoną i działającą pod prawem polskim.
Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Polska Sp z o.o. będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym Galeria Mosty wybudowanym przez Manhattan Development Sp. z o.o. w Płocku w Polsce, z przeznaczeniem na prowadzenie w nim kina wielosalowego o parametrach określonych poniżej.

Nr. Miejscowość Najmowana
powierzchnia (w
przybliżeniu w m2)
Liczba sal Liczba miejsc dla widowni Przewidywany termin otwarcia
1. Płock 1 856 8 Ok. 1 200 4 kw 2008 r.

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Multipleks Cinema City w Płocku będzie 31 kinem spółki w Polsce. Obecnie w Polsce działają 23 multipleksy Cinema City w 15 miastach.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki Israel Greidinger - pełnomocnik