Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
30

mar

Otwarcie nowego kina Cinema City w Sosnowcu

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka") ma przyjemność poinformować o otwarciu w dniu 29 marca 2007 r. nowego kina Cinema City Sosnowiec w Sosnowcu.

Cinema City Sosnowiec jest piątym multipleksem Spółki działającym na Górnym Śląsku, a drugim otwartym w tym regionie w marcu 2007 r. Nowoczesny 6-salowy multipleks z 847 miejscami dla widzów znajduje się na najmowanej powierzchni w Centrum Handlowym Sosnowiec Plaża.

Wydatki Spółki na realizację inwestycji pochodziły w przeważającej mierze ze środków własnych Spółki oraz wpływów uzyskanych w pierwszej ofercie publicznej.

Otwarcie kina Cinema City Sosnowiec stanowi wyraz skutecznej realizacji strategii rozwoju przyjętej przez Zarząd Spółki, której celem jest zapewnienie Spółce pozycji lidera w branży kinowej w Polsce zarówno w skali ogólnokrajowej jak i na szczeblu regionalnym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger - członek zarządu, pełnomocnik