Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
22

gru

Nabycie akcji spółki Rilon Bułgaria Jsc. - zamknięcie transakcji dotyczącej Centrum Handlowego w Plovdiv w Bułgarii

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") ma przyjemność poinformować o zamknięciu w dniu 21 grudnia 2006 r. transakcji i nabyciu przez spółkę zależną Spółki - IT Sofia B.V. - 3.000 akcji zwykłych (obejmujących 500 akcji istniejących i 2.500 akcji nowej emisji) bułgarskiej spółki akcyjnej Rilon Bułgaria Jsc o wartości nominalnej 10 bułgarskich lew każda. Akcje te stanowią 30% kapitału zakładowego spółki Rilon Bułgaria Jsc i zostały nabyte na podstawie umowy sprzedaży akcji pomiędzy IT Sofia B.V., Sapphire Development EOOD (spółka należąca do grupy kapitałowej Aviv) oraz Rilon Israel Ltd, Danmar Bułgaria Ltd i Centro Plovdiv Ltd.

Środki przeznaczone na nabycie akcji pochodziły z własnych funduszy spółki.

Spółka Rilon Bułgaria Jsc jest właścicielem nieruchomości w około 400-tysięcznym mieście Plovdiv w Bułgarii, na której Spółka razem z grupą Aviv zamierza wybudować kolejne już centrum handlowe w Bułgarii, tj. Centrum Handlowe w Plovdid. Grupa Aviv i Spółka posiadają łącznie 60% kapitału zakładowego Rilon Bułgaria Jsc i będą kontrolowały proces budowy centrum handlowego.

Ponadto Spółka zawarła umowę najmu powierzchni w Centrum Handlowym w Plovdiv, które zostaną przeznaczone na prowadzenie 10-salowego multipleksu. Umowa najmu zawiera standardowe postanowienia typowe dla takich umów oraz przyznaje Spółce prawo wyłączności na prowadzenie kina w Centrum Handlowym w Plovdiv.

Na początku tego tygodnia w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych Bułgarii dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Handlowe w Plovdiv.

Całkowity koszt realizacji projektu budowy Centrum Handlowego w Plovdiv wyniesie około 40 min EUR. Powierzchnia Centrum Handlowego w Plovdiv to w przybliżeniu 24.000 m2' Na dwóch piętrach centrum będzie mieściło się około 100 sklepów, natomiast parking będzie obejmował 600 miejsc parkingowych. Zgodnie z przewidywaniami, otwarcie centrum powinno nastąpić w 2008 r.

Budowa Centrum Handlowego w Plovdiv jest ważną częścią strategii Spółki w zakresie działalności na rynku nieruchomości. Spółka, tak jak miało to miejsce w przypadku Centrum Handlowego w Sofii, zamierza zbyć Centrum Handlowe w Plovdiv w czasie jego budowy i nadal wynajmować w nim powierzchnie przeznaczone na prowadzenie multipleksu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
BMWARDOCS77049v4