Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
15

maj

Skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał kończący się 31 marca 2007 r.

Zarząd Spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") przedstawia skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał kończący się 31 marca 2007 r.

Podstawa prawna: § 87 oraz § 100 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki Israel Greidinger - pełnomocnik