Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
23

maj

Nowe kino Cinema City w Gdańsku - porozumienie w sprawie umowy najmu

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 maja 2007 r. Cinema City Poland sp. z o.o., spółka całkowicie zależna Spółki, zawarła wiążące porozumienie określające ogólne i najistotniejsze warunki najmu powierzchni kinowej („Umowa") ze spółką Euro Mail Polska XVI sp. z o.o.

Zgodnie z Umową Cinema City Poland sp. z o.o. będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym w nowej dzielnicy Gdańska - Gdańsk Młode Miasto z przeznaczeniem na prowadzenie w nim kina wielosalowego wraz z kinem IMAX o parametrach określonych poniżej.

Nr. Miejscowość Najmowana powierzchnia (w przybliżeniu w m2) Liczba sal Liczba miejsc dla widowni Przewidywany termin otwarcia
1. Gdańsk 6.000 19 plus  IMAX 4.000 koniec 2009 r.

 

Szczegółowe warunku najmu zostaną określone w umowie najmu, która zostanie zawarta w najbliższej przyszłości na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy.

Umowa przewiduje, że umowa najmu będzie zawierała standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju i przyznaje Spółce prawo do najmowania powierzchni kinowej przez okres 25 lat (umowa najmu zostanie zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat). Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej centrum handlowym.

Zgodnie z przewidywaniami, ta nowa inwestycja Spółki w Gdańsku zostanie zrealizowana w tym samym roku co kolejne i bliźniacze pod względem ilości sal kinowych i najmowanej powierzchni kino wielosalowe Spółki, które będzie znajdowało się w centrum handlowym Bonarka w Krakowie i którego otwarcie nastąpi w 1 kwartale 2009 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger - członek zarządu, pełnomocnik