Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
06

lip

Nowe kino Cinema City w Budapeszcie, Węgry - zawarcie umowy najmu

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 lipca 2007 r. IT Magyar Cinema Kft, spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem węgierskim, zawarła umowę najmu powierzchni kinowej („Umowa”) ze spółką Buda Projekt Kft. , utworzoną i działającą pod prawem węgierskim.

Zgodnie z Umową IT Magyar Cinema Kft będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym Skala w Budapeszcie, z przeznaczeniem na prowadzenie w nim kina wielosalowego o parametrach określonych poniżej.

 

Nr. Miejscowość Najmowana powierzchnia (w przybliżeniu w m2) Liczba sal Liczba miejsc dla widowni Przewidywany termin otwarcia
1. Budapeszt 3.500 13 Ok. 2000 II kwartał 2009 r..

 

Szczegółowe warunku najmu zostaną określone w umowie najmu, która zostanie zawarta w najbliższej przyszłości na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy.

Umowa zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju i przyznaje Spółce prawo do najmowania powierzchni kinowej przez okres 25 lat (umowa najmu zostanie zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat). Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej centrum handlowym.

Umowa umożliwi Spółce prowadzenie drugiego kina wielosalowego otwarciu 23 salowego megapleksu w czwartym kwartale 2007.
w Budapeszcie, po planowanym

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger – członek zarządu, pełnomocnik