Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
09

sie

Nowe kino Cinema City w Rumunii - zawarcie umowy najmu. Raport bieżący nr 28/2007

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że 9 sierpnia 2007 r. Cinema City Romania S.R.L, spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła wstępną umowę najmu ze spółką Belrom Sase S.R.L, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania S.R.L będzie najmowała powierzchnię w European Retail Park wybudowanym przez Belrom Sase S.R.L w mieście Braila, 217 tysięcy mieszkańców, z przeznaczeniem na prowadzenie w nim kina wielosalowego o parametrach określonych poniżej.

Nr. Miejscowość Najmowana powierzchnia (w przybliżeniu w m2) Liczba sal Liczba miejsc dla widowni Przewidywany termin otwarcia
1. Braila 3,131 10 2 000 I kwartał 2008 r.

 

 

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Multipleks Cinema City w European Retail Park jest dziesiątym projektem Spółki w Rumunii a Braila jest siódmym miastem w tym kraju, w którym Spółka planuje otworzyć multipleks.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki Israel Greidinger - pełnomocnik