Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
14

sie

Skonsolidowany raport kwartalny za drugi kwartał kończący się 30 czerwca 2007 r.

Zarząd Spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") przedstawia skonsolidowany raport kwartalny za drugi kwartał kończący się 30 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna: § 87 oraz § 100 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki Israel Greidinger - pełnomocnik