Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
20

sie

Nowe kino Cinema City w Rumunii - zawarcie umowy najmu. Raport bieżący nr 30/2007

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że 17 sierpnia 2007 r. Cinema City Romania S.R.L, spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu ze spółką Retail Development Invest 1 S.R.L, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania S.R.L będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym Gold Plaza wybudowanym przez Retail Development Invest 1 S.R.L w mieście Baia Mare, 150 tysięcy mieszkańców, z przeznaczeniem na prowadzenie w nim kina wielosalowego o parametrach określonych poniżej.

Nr. Miejscowość Najmowana powierzchnia (w przybliżeniu w m2) Liczba sal Liczba miejsc dla widowni Przewidywany termin otwarcia
1. Baia Mare 2 309 ok. 8 ok. 1 800 4 kwartał 2008 r.

 

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Multipleks Cinema City w Gold Plaza jest jedenastym projektem Spółki w Rumunii a Baia Mare jest ósmym miastem w tym kraju, w którym Spółka planuje otworzyć multipleks.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki Israel Greidinger - pełnomocnik