Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
08

lut

Nowe kino Cinema City w Suceava w Rumunii – zawarcie umowy najmu

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu ze spółką IULIUS MALL, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.

 

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym IULIUS MALL wybudowanym przez IULIUS MALL w Suceava w Rumunii, z przeznaczeniem na prowadzenie w nim kina wielosalowego o parametrach określonych poniżej.

Nr.
Miejscowość
Najmowana
powierzchnia 
(w przybliżeniu 
w m2)
Liczba 
sal
Liczba miejsc 
dla widowni
Przewidywany 
termin otwarcia
1.
Suceava
ok 2 500
11
Ok.  1500
1 kw 2009r.


Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

 

Multipleks w centrum handlowym IULIUS MALL będzie dwudziestym pierwszym kinem Cinema City w Rumunii.