Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
08

lut

Nabycie akcji spółki przez osobe obowiązaną do przekazania informacji

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 28 stycznia 2008 r. Spółka została poinformowana przez trzech członków zarządu Spółki oraz przez członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. p obrocie instrumentami finansowymi):

 

 

1.       6 500 akcji zwykłych Spółki po kursie 24,42 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 21 stycznia 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 24 stycznia 2008 r.

2.       2 600 akcji zwykłych Spółki po kursie 24,13 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 22 stycznia 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 25 stycznia 2008 r.