Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
08

lut

Informacja dotycząca liczby sprzedanych biletów Cinema City w 2007 roku

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że w 2007 roku w multipleksach Cinema City we wszystkich krajach działalności sprzedano 19,8 mln biletów w porównaniu do 17,2 mln w 2006 roku, co stanowi 15,1% wzrostu rok do roku. W Polsce, największym roku Cinema City, Spółka sprzedała 11,9 mln biletów w porównaniu z 9,8 mln sprzedanych w 2006 roku, co stanowi 21,4% wzrostu rok do roku. Udział w rynku Cinema City w Polsce, mierzony jako udział w ogólnej liczbie biletów sprzedanych w kraju, wzrósł w 2007 roku d 34% z 28% w 2006.