Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
15

lut

Raport bieżący nr 07/2008 r. z dnia 15 lutego 2008 r.: Nowe kino Cinema City w Deva w Rumunii – zawarcie umowy najmu

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu ze spółką S.C. BELROM PATRU SRL, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.

 

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym EUROPEAN RETAIL PARK wybudowanym przez S.C. BELROM PATRU SRL w Deva w Rumunii, z przeznaczeniem na prowadzenie w nim kina wielosalowego o parametrach określonych poniżej.

 

Nr.
Miejscowość
Najmowana
powierzchnia 
(w przybliżeniu 
w m2)
Liczba 
sal
Liczba miejsc 
dla widowni
Przewidywany 
termin otwarcia
1.
Deva
ok 2 200-2 500
ok 8
Ok.  1400
1 kw 2009r.

 

 

 

 

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

 

Multipleks w centrum handlowym EUROPEAN RETAIL PARK będzie dwudziestym drugim kinem Cinema City w Rumunii.

  

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.