Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
11

mar

Nowe kino Cinema City w Focsani w Rumunii – zawarcie umowy najmu

 

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu ze spółką S.C. BELROM SAPTE SRL, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.
 
Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym EUROPEAN RETAIL PARK wybudowanym przez S.C. BELROM SAPTE SRL w Focsani w Rumunii, z przeznaczeniem na prowadzenie w nim kina wielosalowego o parametrach określonych poniżej.
 

 

Nr.
Miejscowość
Najmowana
powierzchnia 
(w przybliżeniu 
w m2)
Liczba 
sal
Liczba miejsc 
dla widowni
Przewidywany 
termin otwarcia
1.
Focsani
ok 2 500-3 000
ok 8-10
Ok.  1600
4 kw 2008r.

 
Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.
 
Multipleks w centrum handlowym EUROPEAN RETAIL PARK w Focsani będzie dwudziestym trzecim kinem Cinema City w Rumunii.