Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
25

mar

Raport bieżący nr 13/2008 z 25 marca 2008: Nowe kino Cinema City w Ploiesti w Rumunii – zawarcie umowy najmu

 

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu ze spółką S.C. Borekas, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.
 
Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym wybudowanym przez S.C. Borekas SRL w Ploiesti w Rumunii, z przeznaczeniem na prowadzenie w nim kina wielosalowego o parametrach określonych poniżej.

Nr.
Miejscowość
Najmowana
powierzchnia 
(w przybliżeniu 
w m2)
Liczba 
sal
Liczba miejsc 
dla widowni
Przewidywany 
termin otwarcia
1.
Ploiesti
ok 2 000-2 500
ok 8
Ok.  1300
4 kw 2009r.

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.
 
Multipleks w centrum handlowym w Ploiesti będzie dwudziestym czwartym kinem Cinema City w Rumunii i drugim kinem Spółki w tym mieście.
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
 
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki
Israel Greidinger – pełnomocnik