Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
28

mar

Nabycie udziału wielkości 27,5% we współwłasności nieruchomości w mieście Stara Zagora w Bułgarii

Zarząd Spółki Cinema City International N.V. z siedziba w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) informuje, że spółka całkowicie zależna od Spółki z siedziba w Holandii – IT Sofia BV, zawarła umowę kupna 27,5% akcji spółki prawa bułgarskiego Grand Galleria OOD. Grand Galleria OOD jest spolka celowa, bedaca właścicielem działki gruntu o powierzchni 9 200 m kw w mieście Stara Zagora w Bułgarii. Kolejne 27,5% akcji spółki Grand Galleria OOD zostana zakupione przez spółke Ocif Eastern Europe Ltd. W wyniku tej transakcji IT Sofia BV oraz Ocif Eastern Europe Ltd lacznie będą posrednio posiadać udzialy stanowiace 55% we wspolwlasnosci wyżej wymienionej działki gruntu. Pozostałe udzialy reprezentujace 45% we wspolwlasnosci nieruchomosci będa własnością dotychczasowych właścicieli.


Za akcje spółki Grand Galleria OOD, IT Sofia BV zapłaci cenę w wysokości 2 700 000 EUR. Zamknięcie transakcji nastąpi po spełnieniu standardowych dla tego typu transakcji warunków zawieszających. Ponadto akcjonariusze Grand Galleria OOD zawarli umowe akcjonariuszy  regulująca politykę co do sposobu zarządzania spolka, pewne procedury w Grand Galleria oraz sposob komunikowania sie udziałowcow spółki.


Tak jak w przypadku pozostałych trzech inwestycji Spółki na rynku nieruchomości w Bułgarii – w Ruse (szczegółowe informacje znajduja sie w raporcie bieżącym nr 26/2007 w dnia 23 lipca 2007 r.), w Plovdiv (szczegółowe informacje znajdują się w raportach bieżących: nr 24/2007 z dnia 30 czerwca 2007 r. oraz nr 13/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.) oraz w Sofii (szczegółowe informacje znajdują się w prospekcie Spółki z dnia 17 listopada 2006 r. - w części: Istotne Umowy - Umowy dotyczące Mall of Sofia), Spółka razem z Ocif zamierza wybudować na nabytej nieruchomości centrum handlowe o przewidywanej powierzchni 50 000 m2, w którym będzie znajdowało się. nowoczesne kino wielosalowe Spolki
.