Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
28

mar

Raport bieżący nr 14/2008 z 28 marca 2008: Nabycie udziału wielkości 27,5% we współwłasności nieruchomości w mieście Stara Zagora w Bułgarii

 

Zarząd Spółki Cinema City International N.V. z siedziba w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) informuje, że spółka całkowicie zależna od Spółki z siedziba w Holandii – IT Sofia BV, zawarła umowę kupna 27,5% akcji spółki prawa bułgarskiego Grand Galleria OOD. Grand Galleria OOD jest spółką celowa, będąca właścicielem działki gruntu o powierzchni 9 200 m kw w mieście Stara Zagora w Bułgarii. Kolejne 27,5% akcji spółki Grand Galleria OOD zostaną zakupione przez spółkę Ocif Eastern Europe Ltd. W wyniku tej transakcji IT Sofia BV oraz Ocif Eastern Europe Ltd łącznie będą pośrednio posiadać udziały stanowiące 55% we współwłasności wyżej wymienionej działki gruntu. Pozostałe udziały reprezentujące 45% we współwłasności nieruchomości będą własnością dotychczasowych właścicieli.

Za akcje spółki Grand Galleria OOD, IT Sofia BV zapłaci cenę w wysokości 2 700 000 EUR. Zamknięcie transakcji nastąpi po spełnieniu standardowych dla tego typu transakcji warunków zawieszających. Ponadto akcjonariusze Grand Galleria OOD zawarli umowę akcjonariuszy  regulująca politykę co do sposobu zarządzania spółką, pewne procedury w Grand Galleria oraz sposób komunikowania sie udziałowców spółki.

Tak jak w przypadku pozostałych trzech inwestycji Spółki na rynku nieruchomości w Bułgarii – w Ruse (szczegółowe informacje znajdują sie w raporcie bieżącym nr 26/2007 w dnia 23 lipca 2007 r.), w Plovdiv (szczegółowe informacje znajdują się w raportach bieżących: nr 24/2007 z dnia 30 czerwca 2007 r. oraz nr 13/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.) oraz w Sofii (szczegółowe informacje znajdują się w prospekcie Spółki z dnia 17 listopada 2006 r. - w części: Istotne Umowy - Umowy dotyczące Mall of Sofia), Spółka razem z Ocif zamierza wybudować na nabytej nieruchomości centrum handlowe o przewidywanej powierzchni 50 000 m2, w którym będzie znajdowało się. nowoczesne kino wielosalowe Spolki.

 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Israel Greidinger - członek zarządu, pełnomocnik