Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
02

kwi

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2007

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2007.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2007 to 4 kwietnia 2008.