Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
02

kwi

Raport bieżący nr 16/2008 z dnia 2 kwietnia 2008: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2007

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2007.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2007 to 4 kwietnia 2008.
 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w zw. z § 6 ust. 2, § 100 ust. 2 oraz § 86 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744 z późn. zm.).