Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
08

kwi

Raport bieżący nr 17/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 : NOWY ADRES KORESPONDENCYJNY SPÓŁKI

 

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje o nowym adresie korespondencyjnym Spółki w Polsce. W celu ułatwienia kontaktów ze Spółką w ramach relacji inwestorskich doręczenie korespondencji na adres wskazany poniżej będzie uznawane za doręczenie Spółce.
 
 
Adres korespondencyjny Spółki w Polsce:
 
Cinema City Poland sp. z o.o.
ul. Fosa 37
Warszawa
Polska
 
Z dopiskiem: Cinema City International N.V.
 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
 
 
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Israel Greidinger – członek Zarządu, pełnomocnik