Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
30

lis

Ostateczna cena akcji Cinema City: 19,30 PLN

Cena akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ofercie publicznej Cinema City International N.V. („Cinema City”) została ustalona na poziomie 19,30 zł

Ze względu na wysoki popyt zgłoszony przez inwestorów podczas budowy księgi popytu, liczba akcji, na które mogą się zapisać inwestorzy została zwiększona o 2,35 mln akcji istniejących (w ramach opcji dodatkowego przydziału) do 18,01 mln szt.

W ramach oferty publicznej Cinema City sprzedaje 10 mln akcji nowej emisji, dzięki czemu może pozyskać ok. 190 mln zł brutto na częściowe sfinansowanie dwuletniego planu inwestycyjnego (zakłada uruchomienie ok. 25 multipleksów na dotychczasowych i nowych rynkach działalności)

- Zakończyliśmy właśnie serię spotkań z inwestorami w Polsce i w głównych centrach finansowych Europy. Dotychczasowe osiągnięcia, rynek działalności i strategia rozwoju Cinema City spotkały się z dużym uznaniem i zainteresowaniem inwestorów, co zaowocowało dziesięciokrotną nadsubskrypcją w budowie księgi popytu i odzwierciedlone jest w ustalonej cenie i liczbie oferowanych akcji – mówi Moshe J. Greidinger, Prezes Cinema City (CEO). – Środki, które pozyskamy z publicznej emisji akcji zamierzamy przeznaczyć na współfinansowanie dwuletniego planu inwestycyjnego, o łącznej wartości 88 mln euro. Zamierzamy umocnić pozycję największego operatora multipleksów w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu, otwierając ok. 25 nowych obiektów i rozpoczynając działalność w kolejnych krajach – dodaje Prezes.

Ostateczna cena (19,30 zł) i liczba akcji, na które mogą się zapisać inwestorzy (18,01 mln szt.) została ustalona w oparciu o zakończony w czwartek 30 listopada proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W celu pokrycia dodatkowego przydziału, ponad liczbę oferowanych akcji (15,6 mln Akcji Podstawowych), większościowy akcjonariusz Spółki – I.T. International Theatres Ltd (ITIT) przyznał menedżerom oferty opcję typu „greenshoe”, która może zostać wykonana w ciągu 30 dni od daty zamknięcia oferty. W czwartek zakończyły się również zapisy składane przez inwestorów indywidualnych. Wstępnie założono, że w ich ręce trafi 1,6 mln akcji (10,2% Akcji Podstawowych oferowanych w ramach oferty publicznej).

Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje (18,01 mln szt.) zostaną sprzedane, w rękach nowych inwestorów po ofercie publicznej znajdzie się 35,5% akcji. Większościowy pakiet akcji (64,5%) pozostanie w rękach ITIT, spółki kontrolowanej przez rodzinę Greidingerów, założycieli Cinema City.

Przydział akcji został zaplanowany na 5 grudnia (po zakończeniu zapisów wśród inwestorów instytucjonalnych, które mają miejsce 1 i 4 grudnia).