Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
17

sty

Cinema City będzie prowadzić drugi multipleks w Poznaniu

Grupa Cinema City Interational („Cinema City”) zostanie operatorem multipleksu kinowego prowadzonego do tej pory w Poznaniu przez Grupę Kinepolis. Cinema City będzie wynajmować 18 sal kinowych i przejmuje od Kinepolis część aktywów związanych z prowadzeniem działalności kinowej. Będzie to drugi multipleks Cinema City w Poznaniu.

- Przejęcie od Kinepolis prowadzenia multipleksu w Poznaniu jest dla nas bardzo dobrą okazją do rozwoju naszej sieci i działalności w Polsce. Będziemy prowadzić 18 sal kinowych w bardzo nowoczesnym obiekcie. Ich powierzchnię będziemy wynajmować na podstawie długoterminowych umów - mówi Moshe J. Greidinger, Prezes Cinema City (CEO). Przejmowany poznański multipleks jest jednym z trzech najnowocześniejszych w kraju. Tylko w 2006 r. sprzedano w nim ponad 1 mln biletów.

Zamknięcie transakcji jest spodziewane w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Wynika z umowy warunkowej podpisanej z poznańską spółką z Grupy Kinepolis, zawartej 22 sierpnia 2006 r. (na obecnym etapie wszelkie warunki tej umowy zostały już spełnione).

Poznański multipleks jest jedynym obiektem, w którym Grupa Kinepolis (europejski operator kinowy) prowadzi działalność kinową w Polsce. Zgodnie z podpisaną umową Cinema City przejmie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa część majątku poznańskiej spółki Kinepolis, związanej bezpośrednio z prowadzeniem działalności kinowej. Chodzi m.in. o wyposażenie sal, prawa i obowiązki wynikające z podpisanych umów (w tym umów o pracę), a także takie wartości niematerialne jak pozycja rynkowa oraz klientela.

Cinema City zostanie operatorem multipleksu, a swoją działalność będzie prowadzić w 18 salach kinowych, wynajmowanych na podstawie umów długookresowych (10 lat z możliwością przedłużenia najmu o kolejne 5 lat). Właścicielem budynku pozostaje firma Kinepolis, która będzie również zarządzać pozostałymi dwoma salami (w sumie multipleks liczy 20 sal). Powierzchnia ta będzie wykorzystywana do organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń.

Multipleks, o nazwie „Cinema City Kinepolis”, będzie drugim obiektem Cinema City w Poznaniu i 19 w całej Polsce.