Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
18

cze

Nabycie akcji Spółki przez osobę obowiazaną do przekazania takiej informacji (17 czerwca 2008)

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 17 czerwca 2008 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki oraz przez członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. p obrocie instrumentami finansowymi) 11 500  akcji zwykłych Spółki po kursie 26,00 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 12 czerwca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 17 czerwca 2008r