Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
19

cze

Raport bieżący nr 26/2008 z dnia 18 czerwca 2008: Otwarcie nowego multipleksu Cinema City w Modiin w Izraelu

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) informuje o otwarciu w dniu 18 czerwca 2008  nowego multipleksu w Modiin w Izraelu.

Multipleks w Modiin, z 6 ekranami i 954 miejscami, jest 19 kinem Spółki w tym kraju.
Wydatki Spółki na realizację inwestycji pochodziły w przeważającej mierze za środków własnych Spółki oraz wpływów uzyskanych w pierwszej ofercie publicznej.
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
 
Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Nissim Nisan Cohen, pełnomocnik