Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
02

lip

Nabycie akcji Spółki przez osobę obowiazaną do przekazania takiej informacji (1 lipca 2008)

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 1 lipca 2008 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki oraz przez członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi)
 
  • 400  akcji zwykłych Spółki po kursie 25,25 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 24 czerwca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 27 czerwca 2008r.
  • 7 000  akcji zwykłych Spółki po kursie 24,50 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 25 czerwca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 30 czerwca 2008r.
  •  4 000  akcji zwykłych Spółki po kursie 24,50 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 26 czerwca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 1 lipca 2008r.