Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
02

lip

Raport bieżący nr 30/2008 z dnia 1 lipca 2008 :Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

 

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („WZA”), które odbyło się 30 czerwca 2008 r. w Rotterdamie:
 

Akcjonariusz
Liczba posiadanych akcji
Liczba posiadanych głosów
% udział w liczbie głosów na WZA
% udział w ogólnej liczbie głosów
ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie
2 798 065
2 798 065
7,2%
5,3%
I.T. International Theatres Limited z siedzibą w Herzlia Pituach, Izrael,
32 709 996
32 709 996
84,3%
64,4%

 
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki:
Nissim Nisan Cohen, pełnomocnik