Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
05

lip

Nowe kino Cinema City w Targoviste w Rumunii – zawarcie umowy najmu (4 lipca 2008)

 

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu ze spółką SC Matrix Dynamics SA, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.
 
Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym wybudowanym przez SC Matrix Dynamics SA w Targoviste w Rumunii, z przeznaczeniem na prowadzenie w nim kina wielosalowego o parametrach określonych poniżej.
 
 

Nr.
Miejscowość
Najmowana powierzchnia (w przybliżeniu w m2)
Liczba sal
Liczba miejsc dla widowni
Przewidywany termin otwarcia
1.  
Targoviste
1 500- 1 800
6
ok 1,100
4 kwartał 2009

 
 
Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.
 

Multipleks w centrum handlowym w Targoviste będzie dwudziestym ósmym kinem Cinema City w Rumunii.