Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
07

lip

Nabycie akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji (7 lipca 2008)

 

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 7 lipca 2008 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki oraz przez członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. p obrocie instrumentami finansowymi)
 
  • 4000  akcji zwykłych Spółki po kursie 23,99 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 30 czerwca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 3 lipca 2008r.
  • 10 730  akcji zwykłych Spółki po kursie 23,64 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 1 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 4 lipca 2008r.
  • 6 500  akcji zwykłych Spółki po kursie 23,47 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 2 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 7 lipca 2008r.