Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
15

lip

Nabycie udziału wielkości 55% we współwłasności nieruchomości w miejscowości Stara Zagora w Bułgarii (10 lipca 2008)

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2008 z 28 marca 2008 r. Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") informuje, że wszystkie warunki zawieszające nabycie udziałów w spółce prawa bułgarskiego M.O. Stara Zagora OOD (dawna nazwa Grand Galleria OOD) przez podmiot zależny Spółki - spółkę prawa holenderskiego IT Sofia BV zostały spełnione oraz transakcja została zakończona 9 lipca 2008 r., a cena nabycia zapłacona została w całości.
Ponadto Spółka informuje, że IT Sofia BV nabyła 55% udziałów spółki M.O. Stara Zagora OOD, w tym również te udziały, które miały zostać nabyte przez Ocif Eastern Europe Ltd. Pozostałe 45% pozostaje własnością pierwotnych właścicieli spółki. Spółka przewiduje, iż formalna rejestracja jej jako właściciela całości 55% udziałów powinna być zakończona w ciągu 2 miesięcy.
Łączna cena nabycia udziałów wyniosła 5.400.000 EUR.
Po zamknięciu transakcji Spółka poprzez swoją spółkę zależną IT Sofia BV posiada 55% kapitału zakładowego spółki M.O. Stara Zagora OOD, która jest właścicielem działki gruntu o powierzchni  9.200 m2w miejscowości Stara Zagora w Bułgarii.
Nieruchomość zostanie przeznaczona na wybudowanie centrum handlowego, w którym będzie znajdował się również multipleks Cinema City.