Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
15

lip

Raport bieżący nr 36 /2008 z dnia 11 lipca 2008 r.:NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ OBOWIĄZANĄ DO PRZEKAZANIA TAKIEJ INFORMACJI

 

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 11 lipca 2008 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki oraz przez członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. p obrocie instrumentami finansowymi)
 
·         2 500  akcji zwykłych Spółki po kursie 23,10 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 3 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 8 lipca 2008r.
·         2 149 akcji zwykłych Spółki po kursie 23,79 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 4 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 9 lipca 2008r.
·         2 916  akcji zwykłych Spółki po kursie 24,35 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 7 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 10 lipca 2008r.
·         1 100  akcji zwykłych Spółki po kursie 23,99 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 8 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 11 lipca 2008r.
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.