Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
21

lip

Raport bieżący nr 38 /2008 z dnia 18 lipca 2008 r.:NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ OBOWIĄZANĄ DO PRZEKAZANIA TAKIEJ INFORMACJI

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 18 lipca 2008 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki oraz przez członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. p obrocie instrumentami finansowymi)

• 1 000 akcji zwykłych Spółki po kursie 23,80 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 9 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 14 lipca 2008r.
• 2 000 akcji zwykłych Spółki po kursie 24,00 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 10 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 15 lipca 2008r.
• 2 000 akcji zwykłych Spółki po kursie 23,20 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 11 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 16 lipca 2008r.
• 4 300 akcji zwykłych Spółki po kursie 22,60 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 14 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 17 lipca 2008r.
• 4 000 akcji zwykłych Spółki po kursie 21,75 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 15 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 18 lipca 2008r.
 

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.