Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
22

lip

Nowe kino Cinema City w Craiova w Rumunii – zawarcie umowy najmu (22 lipca 2008)

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu ze spółką  SC Microcom Doi SRL , utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.

 

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym wybudowanym przez SC Microcom Doi SRL w Craiova w Rumunii, z przeznaczeniem na prowadzenie w nim kina wielosalowego o parametrach określonych poniżej.

Nr.
Miejscowość
Najmowana powierzchnia (w przybliżeniu w m2)
Liczba sal
Liczba miejsc dla widowni
Przewidywany termin otwarcia
1.  
Craiova
3 000
10
ok 1,700
1 kwartał 2010

 

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

 

Multipleks w centrum handlowym w Craiova będzie dwudziestym dziewiątym kinem Cinema City w Rumunii i drugim kinem Spółki w tym mieście.