Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
25

lip

Raport bieżący nr 40 /2008 z dnia 25 lipca 2008 r.:NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ OBOWIĄZANĄ DO PRZEKAZANIA TAKIEJ INFORMACJI

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 25 lipca 2008 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki oraz przez członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. p obrocie instrumentami finansowymi)

• 4 000 akcji zwykłych Spółki po kursie 20,80 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 16 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 21 lipca 2008r.
• 3 000 akcji zwykłych Spółki po kursie 20,39 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 17 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 22 lipca 2008r.
• 2 000 akcji zwykłych Spółki po kursie 19,80 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 18 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 23 lipca 2008r.
• 3 000 akcji zwykłych Spółki po kursie 19,74 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 21 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 24 lipca 2008r.
• 2 000 akcji zwykłych Spółki po kursie 19,50 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 22 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 25 lipca 2008r.
 

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Nissim Nisan Cohen, pełnomocnik